Služby

Díky našemu modernímu zázemí a dlouholetým zkušenostem našeho personálu jsme schopni provádět léčbu pacientů od přesného stanovení diagnózy až po složité operativní zákroky. Diagnózu stanovujeme pomocí moderních diagnostických metod, které využíváme podle potřeby. Samotnou léčbu provádíme profesionálně a precizně, ať už se jedná o jednoduché zákroky, či složité operace.

PROVÁDÍME:

 • SPECIALIZOVANÉ KARDIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
 • Preventivní péče pro malá zvířata - vakcinace, odčervení, čipování, vystavení pasu, preventivní klinické vyšetření
 • Chirurgické zákroky, laparoskopické operace
 • Vyšetření krve, zobrazovací metody, vyšetření trusu a moči, cytologické vyšetření


VYŠETŘENÍ KRVE

Jedná se o vyšetření s velkou vypovídající hodnotou. Umožňuje nám posoudit funkci jednotlivých orgánů a poskytuje informace o vnitřním prostředí organismu. Díky tomuto vyšetření jsme schopni poskytovat péči nejvyšší kvality. 

HEMATOLOGICKÝ PROFIL

K čemu toto vyšetření slouží?

Jedná se o základní vyšetření krve, které se využívá např. při diagnostice anémie, zánětů nebo dehydratace. Poskytuje nám přehled o počtu červených krvinek, hemoglobinu (krevní barvivo), bílých krvinek a jejich jednotlivých populací a také o počtu krevních destiček.

Toto vyšetření probíhá přímo na našem pracovišti, díky čemu získáme během 2 minut výsledky.

BIOCHEMICKÝ PROFIL

K čemu toto vyšetření slouží?

Toto vyšetření měří hladinu různých enzymů, iontů nebo bílkovin v krvi, informuje nás o metabolických procesech v organismu a funkci vnitřních orgánů. Vyšetření probíhá přímo na našem pracovišti, díky čemu získáme během 20 minut výsledky. Kromě základního biochemického panelu provádíme tyto další biochemická vyšetření:

Jaká vyšetření nabízíme? 

 • Gastroenterologie (trávící ústrojí) - lipáza (cPLI, fPLI), amyláza, dynamický test žlučových kyselin pro diagnostiku portosystémového zkratu/shuntu (TBA), diabetický profil
 • Kardiologie (oběhový systém) - ukazatel poškození srdečního svalu u psů a koček (NT- proBNP, troponin) pro včasnou detekci onemocnění srdce
 • Endokrinologie - štítná žláza (T4, TSH); nadledviny (cortizol)
 • Reprodukce - hladina progesteronu, vyšetření prostaty - benigní hyperplazie prostaty (CPSE)
 • Uropoetický systém (ledviny a močový aparát) - ukazatel funkce ledvin (SDMA), urea (močovina), kreatinin
 • Vyšetření iontů - sodík, draslík, fosfor, vápník
 • Dále - hladina phenobarbitalu při léčbě epilepsie, ukazatele zánětu (u psů CRP; u koček sérový amyloid - fSAA)

ZOBRAZOVACÍ METODY

Tato vyšetření nám umožňují zobrazit vnitřní struktury těla bez nutnosti chirurgického zákroku. Jedná se o bezbolestná a neinvazivní vyšetření, která jsou velice rychlá a mají velkou vypovídající hodnotu.

RTG VYŠETŘENÍ - nepřímá digitalizace

K čemu toto vyšetření slouží?

Pomocí rentgenového záření je možné zobrazit a zkoumat vnitřní struktury těla, jako jsou kosti, klouby, orgány nebo cévy. Rtg vyšetření může být použito k detekci zlomenin, nádorů, infekcí, plicních a srdečních problémů, nebo jiných abnormalit. Jedná se o běžný a rychlý diagnostický úkon. 

USG

K čemu toto vyšetření slouží?

Usg vyšetření, neboli ultrazvuk, se používá k zobrazování vnitřních orgánů a tkání. Jedná se o specializované neinvazivní vyšetření, které nám umožňuje detailně zkontrolovat orgány jako jsou játra, ledviny, srdce, žaludek, střeva, močový měchýř, dělohu, prostatu, nebo také slouží k detekci březosti.

Toto vyšetření využíváme například u pacientů s průjmy, zvracením, nebo při potížích s močením. Dále také u pacientů s podezřením na onemocnění srdce, stejně tak pro detekci nádorů, cyst, zánětu nebo změn ve struktuře orgánů.

DALŠÍ LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ

MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ

K čemu toto vyšetření slouží?

Pomocí této metody vyšetřujeme krevní nátěry, vzorky z tkáně získané pomocí otisku, tenkojehelné (ne)aspirační biopsie nebo seškrabu, nebo roztěr vzorku získaného z uší. Dále jej využíváme při koprologii - vyšetření trusu nebo vaginální cytologii. Pomocí mikroskopu si zobrazujeme struktury, které nejsou viditelné pouhým okem, jako jsou třeba buňky tkání, bakterie, kvasinky, vajíčka či dospělci parazitů a další.

VYŠETŘENÍ MOČI

K čemu toto vyšetření slouží?

V rámci tohoto vyšetření provádíme biochemické vyšetření moči pomocí močového analyzátoru, stanovení specifické hustoty moči a mikroskopické vyšetření močového sedimentu.

CHIRURGICKÉ ZÁKROKY

LAPAROSKOPICKÉ ZÁKROKY

K čemu toto vyšetření slouží?

Jedná se o miniinvazivní chirurgický zákrok dutiny břišní pod kontrolou kamery, kdy vytvoříme dva malé porty (3 a 5mm) místo velké operační rány. Díky tomuto způsobu dochází k rychlejšímu hojení a minimalizují se tak pooperační komplikace související s velkou chirurgickou ránou.

PŘÍKLAD PROVÁDĚNÝCH ZÁKROKŮ:

Příklady

 • laparoskopická kastrace fen, koček a kryptorchidů
 • laparoskopicky asistovaná operace pyometry (zánětu dělohy)
 • kastrace psů a kocourů
 • císařský řez
 • vyjmutí cizího tělesa z trávicího traktu
 • operace kýly
 • mastektomie (odstranění mléčné žlázy)
 • excize (vyříznutí) útvarů
 • cystotomie a odstranění močových kamenů
 • chirurgické ošetření rány
 • amputace (prstu, ocasu)
 • odběr vzorků na biopsii